תוכניות דגימה סטטיסטית באמ"ר
לאימות התכן ובקורת של מנות בייצור

מרצה: מר גדי שטפל

תאריך: יפורסם בהמשך
מיקום הקורס: כפר המכביה, רמת גן
מידע כללי
משך הפעילות: יום לימודים מלא
שעות:  9:00-17:00
עלות: 1,850 ש"ח + מע"מ
נקודות זכות: 1
מק''ט: 20693
שפת הקורס: עברית
על הקורס
תקני האיכות של ארה"ב (FDA) ושל הקהילה האירופאית (EMA), מחייבים שימוש בתוכניות דגימה שמבוססות על רציונל סטטיסטי. תוכניות דגימה מתאימות נדרשות הן בשלבי האימות והתיקוף (Validation& Verification) של התכן והן בשלבי היצור הסדרתי – ביקורת קבלה של רכיבים וביקורת של מוצר סופי.
יום העיון סוקר את התקנים ואת תוכניות הדגימה שמסייעים בידינו לעמוד בדרישות הללו.
קהל היעד
 • מנהלי איכות  
 • מנהלי ביקורת ובחינה
 • מהנדסי איכות
 • מנהלי פיתוח ומהנדסי פיתוח
 • מנהלי רכש ושרשרת הספקה
תוכניות דגימה סטטיסטית באמ"ר
לאימות התכן ובקורת של מנות בייצור
התועלת שתופק
 • הבנה של הדרישות הרגולטוריות בנושאי דגימה
 • הבנת הבסיס הסטטיסטי לשיטות הדגימה השונות
 • יכולת לבנות תוכניות דגימה יעילות בשלבי אימות התכן על בסיס שיטות סטטיסטיות מתאימות
 • יכולת לבנות תוכניות דגימה יעילות בשלבי הייצור השונים על בסיס תקנים לדגימה סטטיסטית
 • הכרה של תוכנות סטטיסטיות מתאימות
השאר פרטים למידע נוסף
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הערות
 • שלח
תכני הקורס
 • חזרה על מושגי יסוד בסטטיסטיקה
 • דגימה לאימות התכן מבוססת על רמת הסיכון
  • דגימה לנתוני עובר / לא עובר (Attribute)
  • דגימה לנתונים כמותיים (Variable)
 • תוכניות דגימה לביקורת קבלה וביקורת סופית בייצור סדרתי
  • תוכניות דגימה לנתוני עובר / לא עובר (Attribute) לפי תקנים
  • דגימה לנתונים כמותיים (Variable) לפי תקנים
  • MIL-STD-1916
 • סווג תכונות לפי קריטיות – Classification of Characteristics
 • תוכנות סטטיסטית לדגימה
קורסים נוספים באותה קטגוריה
קורסים נוספים של אותו המרצה
לומדים אצלנו