GCP – תנאים קליניים נאותים
מחזור 55
קורס ZOOM

תנאים קליניים נאותים לביצוע ניסוים רפואיים בבני אדם 

הקורס יועבר באמצעות ZOOM


מחיר מיוחד לימי קורונה
1,940 ₪ +  מע"מ (2,270 ₪ כולל מע"מ)

מפגש 1: 31 במאי 2020 16:00-19:30
מפגש 2: 1 ביוני 2020 16:00-19:30
מפגש 3: 9 ביוני 2020 16:00-19:30
מפגש 4: 15 ביוני 2020 16:00-19:30
מפגש 5: 21 ביוני 2020 16:00-19:30
מפגש 6: 22 ביוני 2020 18:00-19:30
מפגש 7: 24 ביוני 2020 16:00-17:30 – מבחןניהול מקצועי: מר גד ארז

תאריך: 31 מאי, 1, 9, 15, 21, 22, 24 יוני 2020
מיקום הקורס: הוובינר יועבר באמצעות Zoom
מידע כללי
משך הפעילות: 7 מפגשים, חצי יום
שעות: 16:00-19:30
עלות: 1,940 ₪ + מע"מ (2,270 ₪ כולל מע"מ)
נקודות זכות: 3
מק''ט: 20069B
שפת הקורס: עברית
על הקורס

המאבק בקורונה תלוי במידה רבה בתוצאות הניסוייים הקליניים הרבים
שנערכים בימים אלה

הצטרפו למאבק בקורונה

קורס מקוון
ביחד נוכל לתרום ולסייע למשימה הקריטית
לעצור את התפשטות ה 19 COVID

המחקר הקליני – מחקר רפואי בבני אדם, הינו השלב האחרון והמכריע בהליך פיתוח של מוצרים רפואיים, תרופות, מוצרים ביולוגים אביזרים ומכשירים רפואיים.

פעילות רבה ומגוונת מאפיינת את תחום הניסויים הקליניים. הניסויים נערכים בסביבה רפואית – במרכזים רפואיים ובקהילה תוך שימוש בכלים מדעיים, מחקריים, הענות לדרישות רגולטורית של רשויות הבריאות ובעקר תוך הדגשה של הפן האתי והאנושי.

את החשיבות הרבה של ביצוע מחקרים רפואיים בבני אדם בתנאים קליניים נאותים - GCP Good Clinical Practice, סיכמה הועדה הבינלאומית להרמוניזציה בקובץ ICH-GCP מדינות העולם אימצו והטמיעו את דרישות ה ICH-GCP בקבצי החוקים שלהן, והקנו להם תוקף סטטוטורי.

ה FDA והקהילה האירופאית מחייבים את כל העוסקים במחקר הקליני להיות מודעים ואמונים על כללי ה- GCP. גם בארץ גוברת הדרישה להוכחת הכרה ובקיאות בביצוע ניסויים קליניים על פי הנחיות אלה, הכלולות כבר זמן רב בנהלים של משרד הבריאות הישראלי לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם.
קהל היעד
 • רופאים/ות
 • אנשי מדעי החיים והטבע
 • רוקחים/ות
 • אנשי סיעוד – אחים/ות מוסמכים/ות שחייבים להכיר, להבין וליישם את דרישות ה-GCP בתחומי המחקר והניסויים הקליניים
GCP – תנאים קליניים נאותים
מחזור 55 
קורס ZOOM
התועלת שתופק
 • ידע והבנה מעמיקה ב:
  • דרישות ה GCP-ICH E6 (R2)
  • דרישות רגולטוריות בישראל, בארה"ב ובאירופה
  • אתיקה בניסויים קליניים
 • כלי ניהולי להטמעה של דרישות ה GCP–ICH (Good Clinical Practice)
 • תעודת GCP שעונה לדרישת רשויות הבריאות
השאר פרטים למידע נוסף
 • שם מלא
 • דוא''ל
 • טלפון
 • הערות
 • שלח
תכני הקורס
 • מבואות, מונחים ומושגים מתחום המחקר הקליני
 • שלבים במהלך מחקר הקליני
 • דרישות החוק – דרישות רגולטוריות
 • החוק בארץ;  משרד הבריאות, תקנות בריאות העם, נהלים ונספחים
 • ארה"ב FDA;  IND, IDE, IRB, הדרישות הניסויים בארה"ב ובארצות חוץ
 • אירופה, הקהילה אירופאית; הדירקטיבה האירופאית לניסויים קליניים
 • הסכמה מדעת
 • GCP - Good Clinical Practice
 • אתיקה רפואית
 • מוצר המחקר, פרוטוקול
 • החוקר ומתאם המחקר במהלך הניסוי הקליני
 • איכות ומבדקים של ניסויים קליניים
 • סביבת העבודה – מרכזים רפואיים, קהילה, מעבדה, בית המרקחת, מכונים
 • מתנדב, מטופל בניסוי קליני
קורסים נוספים של אותו המרצה
לומדים אצלנו