חיפוש קורסים לפי נושאמנוי

כימיה אנליטית

דף הבית :: כל הקורסים מספר קורסים: 112

ארועים עתידיים

2020

07/07/2020
יום לימודים מלא
GC Applications - Advanced Course for Managers
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
08/09/2020
יום לימודים מלא
Method Development in GC-MS
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
13/10/2020
2 ימי לימודים מלאים
Introduction to LC-MS
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
27/10/2020
2 ימי לימודים מלאים
יסודות ה-GC-MS
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
12/11/2020
יום לימודים מלא
ספקטרוסקופית אינפרא אדום – FTIR
Lecturer: Mr. Igal Gozlan
 
24/11/2020
יום לימודים מלא
Applications in GC technologies
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
25/11/2020
יום לימודים מלא
Analytical Development in Generic Pharma
Lecturer: Dr. Vladimir Ioffe
 
03/12/2020
4 ימי לימודים מלאים
Advanced HPLC
Lecturer: Mr. Igal Gozlan
 

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Atomic Absorption - AA
Lecturer: Mr. Igal Gozlan
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Atomic Absorption Spectrometry
Current Status and New Analytical Perspectives

Lecturer: Dr. Joe Brenner
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Gel Isoelectric Focusing (IEF) for the Characterization of Proteins and Peptides
Lecturer: Dr. Mathew I. Weisman
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Protein Analysis by MS
Lecturer: Prof. Dani Gibson
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
GC-MS Applications
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Headspace Analysis
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
יפורסם בהמשך
2 ימי לימודים מלאים
LC-MS of peptide and protein
biopharmaceuticals, characterization and quantitative analysis

Lecturer: Dr. Wilfried Niessen
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
Master class:
Сhallenges in liquid chromatography Orthogonal chromatographic methods
in innovative drug development

Lecturer: Dr. Vladimir Ioffe
 
יפורסם בהמשך
יום לימודים מלא
HPLC Sample Preparation
Lecturer: Mr. Igal Gozlan
 
יפורסם בהמשך
4 ימי לימודים מלאים
Advanced GC
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
יפורסם בהמשך
2 ימי לימודים מלאים
טכנולוגיות יצור פארמצבטי
Lecturer: Mr. Eran Yona
 

ארועים שהסתיימו

2019

09/12/2019
2 ימי לימודים מלאים
HPLC – כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ גבוה התיאוריה הבסיסית
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
26/11/2019
2 ימי לימודים מלאים
GC for Beginners
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
07/11/2019
יום לימודים מלא
שיטות אנליטיות לאנשי QA ורגולציה
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
02/07/2019
2 ימי לימודים מלאים
Retrieving compound identity by LC-MS-MS technology
Lecturer: Dr. Wilfried Niessen
 
02/04/2019
2 ימי לימודים מלאים
תהליכי הסמכה וולידציה
למערכות וציוד IQ, OQ, PQ ומה שביניהם

Lecturer: Mr. Eran Yona
 
26/03/2019
2 ימי לימודים מלאים
Validation of Analytical Methods
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
22/01/2019
יום לימודים מלא
סדנא להעצמת כישורי הקליטה בשוק העבודה
: Israel Analytical Chemistry Society
 
21/01/2019
יום לימודים מלא
Quality of Test Results for Conformity Assessment of a Chemical Composition
What is Good and What is Bad?

Professional management: Dr. Ilya Kuselman
 
08/01/2019
2 ימי לימודים מלאים
יסודות ה-GC-MS
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 

2018

21/10/2018
יום לימודים מלא
Analytical Development in Generic Pharma
Lecturer: Dr. Vladimir Ioffe
 
04/07/2018
3 ימי לימודים מלאים
 Novel advanced topics in Liquid Chromatography analysis
Lecturer: Dr. Shulamit Levin
 
18/06/2018
2 ימי לימודים מלאים
HPLC – כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ גבוה התיאוריה הבסיסית
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
21/03/2018
2 ימי לימודים מלאים
תהליכי הסמכה וולידציה למערכות וציוד IQ, OQ, PQ ומה שביניהם
Lecturer: Mr. Eran Yona
 
06/02/2018
4 ימי לימודים מלאים
Advanced HPLC
Lecturer: Mr. Igal Gozlan
 
23/01/2018
2 ימי לימודים מלאים
סדנא להעצמת כישורי הקליטה בשוק העבודה
: Israel Analytical Chemistry Society
 
22/01/2018
יום לימודים מלא
Capillary Electrophoresis for Biomolecules
Lecturer: Dr. Robert Weinberger
 
08/01/2018
יום לימודים מלא
שיטות אנליטיות לאנשי QA ורגולציה
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
03/01/2018
יום לימודים מלא
Method Development in Reverse Phase HPLC
Lecturer: Dr. Vladimir Ioffe
 
01/01/2018
2 ימי לימודים מלאים
Sample Preparation in GC
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 

2017

05/12/2017
יום לימודים מלא
ספקטרוסקופית אינפרא אדום – FTIR
Lecturer: Mr. Igal Gozlan
 
30/11/2017
יום לימודים מלא
Introduction to Mass Spectroscopy
Lecturer: Prof. Dani Gibson
 
14/11/2017
2 ימי לימודים מלאים
GC for Beginners
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
06/11/2017
3 ימי לימודים מלאים
Analytical Chemistry in the Pharmaceutical Raw Material Laboratory
Lecturer: Dr. Rivka Goldik
 
16/10/2017
2 ימי לימודים מלאים
Dissolution Testing
Lecturer: Dr. Malcolm Ross, Switzerland
 
06/09/2017
2 ימי לימודים מלאים
LC-MS of peptide and protein biopharmaceuticals, characterization and quantitative analysis
Lecturer: Dr. Wilfried Niessen
 
04/09/2017
2 ימי לימודים מלאים
Retrieving Compound Identity Using LC-MS-MS
Lecturer: Dr. Wilfried Niessen
 
27/06/2017
2 ימי לימודים מלאים
HPLC – כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ גבוה התיאוריה הבסיסית
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
19/03/2017
יום לימודים מלא
Quantitation in Chromatography
Lecturer: Dr. Vladimir Ioffe
 
19/02/2017
2 ימי לימודים מלאים
טכנולוגיות יצור פארמצבטי
Lecturer: Mr. Eran Yona
 
23/01/2017
יום לימודים מלא
International Workshop on Validation of Test Methods, Human Errors and Measurement Uncertainty of Results
Professional management: Dr. Ilya Kuselman
 
04/01/2017
3 ימי לימודים מלאים
Troubleshooting and Solving Problems in HPLC - Advanced
Lecturer: Dr. Shulamit Levin
  Especially the experienced chemists might find be surprised

2016

19/12/2016
2 ימי לימודים מלאים
Near Infra Red - NIR Spectroscopy
Lecturer: Dr. Yehuda Shekel
 
14/12/2016
2 ימי לימודים מלאים
יסודות ה-GC-MS
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
28/11/2016
יום לימודים מלא
Color Testing
Lecturer: Dr. Yehuda Shekel
 
09/11/2016
יום לימודים מלא
יצור יבש ומוצקים
Lecturer: Mr. Eran Yona
 
01/11/2016
4 ימי לימודים מלאים
Advanced GC
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
05/07/2016
יום לימודים מלא
HPLC Sample Preparation
Lecturer: Mr. Igal Gozlan
 
28/06/2016
2 ימי לימודים מלאים
Validation of Analytical Methods
Lecturer: Dr. Hagit Yariv
 
01/05/2016
יום לימודים מלא
Headspace Analysis
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 

2015

21/12/2015
3 ימי לימודים מלאים
 Novel advanced topics in Liquid Chromatography analysis
Lecturer: Dr. Shulamit Levin
 
30/11/2015
יום לימודים מלא
Investigations and prevention of malfunctions originated from human errors in HPLC analysis
Lecturer: Dr. Shulamit Levin
 
19/10/2015
יום לימודים מלא
Protein Purification and Characterization by pH Gradient Elution Ion Exchange Chromatography (IEC)
Lecturer: Dr. Mathew I. Weisman
 
22/06/2015
יום לימודים מלא
Method Development in Reverse Phase HPLC
Lecturer: Dr. Vladimir Ioffe
 
29/04/2015
יום לימודים מלא
 Constructing liquid chromatographic methods for various platforms: UPLC, HPLC, UHPLC
Lecturer: Dr. Shulamit Levin
 
08/03/2015
2 ימי לימודים מלאים
Introduction to Quantitative Analysis of Peptides and Proteins by LC–MS Technologies
Lecturer: Dr. Wilfried Niessen
 
11/02/2015
יום לימודים מלא
Method Development in GC-MS
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
13/01/2015
יום לימודים מלא
International Workshop on Human Errors and Quality of Chemical Analytical Results
Professional management: Dr. Ilya Kuselman
 

2014

01/05/2014
4 ימי לימודים מלאים
Advanced GC
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
09/04/2014
2 ימי לימודים מלאים
Formulation for Chemists
Lecturer: Dr. Malcolm Ross, Switzerland
 
13/01/2014
2 ימי לימודים מלאים
PAT, NIR and QBD
Lecturer: Dr. Howard Mark
  Advanced Course

2013

23/10/2013
יום לימודים מלא
Application OF ICP-AES Inductively Coupled Plasma Atomic Emission & ICP-MS Mass Spectrometry
Lecturer: Dr. Joe Brenner
 
06/05/2013
יום לימודים מלא
Scaling Down to Ultra-Fast and/or High Resolution Liquid Chromatography for Experienced HPLC Users – UPLC
Lecturer: Dr. Shulamit Levin
 
18/03/2013
יום לימודים מלא
Analytical Instrument Qualification
Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
 
29/01/2013
יום לימודים מלא
Workshop on Human Errors And Out-of-Specification Test Result
Professional management: Dr. Ilya Kuselman
 

2012

24/07/2012
3 ימי לימודים מלאים
Scaling Down to Ultra-Fast and/or High Resolution Liquid Chromatography for Experienced HPLC Users – UPLC
Lecturer: Dr. Shulamit Levin
 
11/07/2012
2 ימי לימודים מלאים
Quantitative Analysis by LC–MS
Lecturer: Dr. Wilfried Niessen
  One of the most important applications of LC–MS is its use in routine quantitative analysis, in preclinical and clinical studies to sustain drug development, and in food safety and environmental analysis. This two-day course pays specific attention to aspects related to quantitative analysis by LC–MS for pharmaceutical applications as well as quantitative (multi)residue analysis by LC–MS for environmental and food-safety applications.
19/06/2012
2 מפגשים, חצי יום
Introduction to Protein Purification
Lecturer: Dr. Mario Lebendiker
 
14/05/2012
יום לימודים מלא
Modern Thin Layer Chromatography
Lecturer:
 
14/02/2012
4 ימי לימודים מלאים
Advanced GC
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
10/01/2012
יום לימודים מלא
Analytical Methods in Biotechnology

Lecturer: Prof. Ira Krull
  Separation Techniques & Instrumentation Involved in the Biotech Industry

2011

05/07/2011
יום לימודים מלא
Enhancing QC Laboratory Efficiency, a Course for Managers
Lecturer: Dr. Sigalit Arieli-Portnoy
 
16/05/2011
יום לימודים מלא
FTIR - Infra-Red Spectroscopy
Lecturer: Dr. Yaakov Tabak
 
10/02/2011
יום לימודים מלא
Chiral Recognition and Separation Mechanisms
Lecturer: Prof. Nelu Grinberg, USA
  The course will focus on specific interactions between the enantiomeric analytes and each specific chiral stationary phase, rather than the techniques used to separate enantiomers. This approach will allow the participants to understand the strategies for development of a separation of enantiomers, along with the conditions to achieve each type of interaction.
09/02/2011
יום לימודים מלא
Biophamaceutics for Chemists - Concepts and Applications
Lecturer: Dr. Dionigio Franchi, Italy
 
09/02/2011
יום לימודים מלא
Developing Structured, Robust and Repeatable Scale-up Processes
:
 
08/02/2011
יום לימודים מלא
On-line Control and Supervision Along the Supply Chain
:
 
07/02/2011
יום לימודים מלא
Developing Efficient Communication Between QC Labs and Production Staff
Lecturer: Dr. Sigalit Arieli-Portnoy
 
04/01/2011
2 ימי לימודים מלאים
סודות ה-GC-MS
Lecturers: Dr. Igal Bar-Ilan
 

2010

16/11/2010
3 ימי לימודים מלאים
Stabilization of Proteins and Peptides along the Formulation Process
Lecturer: Dr. Mark Cornell Manning, USA
 
12/10/2010
יום לימודים מלא
Process Analytical Technology – PAT (Beginners)
Lecturer: Dr. Yehuda Shekel
 
07/07/2010
יום לימודים מלא
Quality Assurance in the QC Laboratory
Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
 
08/06/2010
4 ימי לימודים מלאים
Advanced GC
Lecturer: Dr. Igal Bar-Ilan
 
03/05/2010
2 ימי לימודים מלאים
GC for Beginners
Lecturer: Dr. Yaakov Tabak
 
15/03/2010
2 ימי לימודים מלאים
Chemometric Techniques for Quantitative Analysis
Lecturer:
 
21/01/2010
יום לימודים מלא
CITAC Workshop
Lecturers: Dr.I.Kuselman, Dr. W.Koch, Prof.H.Emons, Prof.I.Leito, Prof. P.De Bievre, Dr. J.Messman
  The course will cover metrological principles and practice in analytical laboratories important for quality assurance of analytical results, required by GLP & GMP standards, ISO/IEC 17025 standard, spread for competence of testing laboratories, other international documents and regulations. Use of reference materials as measurement standards, calculation of measurement uncertainty of analytical results, traceability of a routine result to national and international measurement standards and System International of Units (SI), interlaboratory comparisons and proficiency testing are the topics of the course.
17/01/2010
חצי יום לימודים
Gel Permeation Chromatrography (GPC) Systems in Pharmaceutical Applications
Lecturer: Dr. Mark Pothecary, UK
 

2009

24/11/2009
יום לימודים מלא
FTIR - Infra-Read Spectroscopy
Lecturer: Dr. Yaakov Tabak
 
14/09/2009
יום לימודים מלא
Scaling Down to Ultra-Fast and/or High Resolution Liquid Chromatography for Experienced HPLC Users – UPLC
Lecturer: Dr. Shulamit Levin
 
10/09/2009
יום לימודים מלא
GMP Aspects of Analytical Quality Control including OOS results
Lecturer: Ms. Karen Ginsbury
  The Quality Control Laboratory is consistently featuring at the top of the deficiency lists in regulatory inspections. This is a chance to be up-dated and to minimize the chance of adverse inspectional outcome in your laboratory.
12/05/2009
יום לימודים מלא
Validation of Analytical Methods for Proteins
Lecturer: Prof. Ira Krull, USA
  The course will provide a description and summary of how to develop, optimize, and validate analytical methods for small and large biomolecules. The course will pursue commonly found protein variants and posttranslational modifications in biopharmaceutical products, and how these are commonly assayed for today. Current FDA requirements for protein biopharmaceutical products will also be explored and intensively discussed.
24/02/2009
4 מפגשים, חצי יום
Introduction to Scale-Up
:
 
27/01/2009
יום לימודים מלא
Particle & Material Characterization
:
  The one day seminar will provide a basic and practical overview of Particle size and distribution, shape, rheology, dispersion stability and how these various material properties can be linked together and used in conjunction with each other for enhanced product understanding.

2007

13/11/2007
יום לימודים מלא
Evaporation and Separation - Theory and Practice
: Dr. Golik, Buchi AG
  Everyday work in the lab includes using separation techniques which allow us to complete processes from raw/synthesized material down to final product. The right method and how to perform it efficiently are main considerations in laboratories. Common techniques such as evaporation and preparative chromatography will be covered as well as more complex ways to use evaporation like spray drying. Methods of sample preparation for various analytical methods will be reviewed.
08/11/2007
יום לימודים מלא
FTIR
Lecturer: Dr. Yaakov Tabak
 
29/08/2007
2 ימי לימודים מלאים
GC for Beginners
Lecturer: Dr. Yaakov Tabak
 
25/07/2007
2 ימי לימודים מלאים
Analytical Biotechnology
Lecturer: Prof. Ira Krull
  Separation Techniques & Instrumentation Involved in the Biotech Industry
20/06/2007
יום לימודים מלא
Atomic Absorption – AA
Lecturer: Dr. Yaakov Tabak
 
  • שם מלא
  • דוא''ל
  • טלפון
  • הודעה
שלח